(Xây dựng) – Phần lớn ý kiến của các tổ chức, cá nhân liên quan Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 núi Lớn – núi Nhỏ, thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đều khẳng định là phù hợp với xu thế phát triển.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Điều chỉnh quy mô phân khu núi Lớn – núi Nhỏ để phù hợp xu thế phát triển
Núi Lớn – Núi Nhỏ là địa điểm quen thuộc với người dân thành phố Vùng Tàu và khách du lịch.

Ngày 14/11, UBND thành phố Vũng Tàu đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 núi Lớn – núi Nhỏ.

Theo Viện Quy hoạch Xây dựng miền Nam (đơn vị tư vấn), Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 núi Lớn – núi Nhỏ được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 2283/QĐ-UBND ngày 09/10/2013.

Đồ án được quy hoạch gồm các thành phần như: Khu công viên rừng; dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí; khu dân cư và công trình công cộng khác thuộc đô thị Vũng Tàu với quy mô diện tích khoảng 784ha.

Qua quá trình nghiên cứu, lập hồ sơ và thực địa, đơn vị tư vấn khẳng định việc điều chỉnh đồ án quy hoạch là cần thiết bởi định hướng xây dựng khu vực núi Lớn – núi Nhỏ phù hợp với Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; phát triển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thành trung tâm kinh tế biển du lịch và các loại hình sinh thái, nghỉ dưỡng, văn hóa, thể thao, các dịch vụ vui chơi giải trí chất lượng cao; đồng thời phát triển thành phố Vũng Tàu thành trung tâm du lịch chất lượng cao đẳng cấp quốc tế.

Đây là cơ sở quan trọng để đơn vị tư vấn đề xuất điều chỉnh quy mô diện tích tổng thể quy hoạch lên khoảng 834ha (tăng khoảng 50ha so với quy hoạch năm 2013). Việc điều chỉnh quy mô cũng sẽ làm thay đổi một số nhiệm vụ như: Xác định phạm vi ranh giới các tiểu khu; ranh giới khu vực quy hoạch đất rừng; đánh giá các dự án được cấp phép, xin điều chỉnh, chủ trương nghiên cứu lập quy hoạch; điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Cùng với đó là cập nhật các dự án đã cấp phép, các dự án xin điều chỉnh, có chủ trương nghiên cứu lập quy hoạch khả thi; các dự án dịch vụ du lịch; khu trung tâm điểm nhấn mới phía Nam thành phố; điều chỉnh quy hoạch giao thông; xác định khu vực bảo vệ cảnh quan núi Lớn – núi Nhỏ; điều chỉnh thiết kế đô thị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến góp ý bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh đồ án. Đa số các ý kiến đều đồng tình với những nội dung, thông số được điều chỉnh mà đơn vị tư vấn nêu tại đồ án.

Theo các đại biểu, núi Lớn – núi Nhỏ là địa điểm quen thuộc với người dân thành phố Vùng Tàu nói riêng, khách du lịch nói chung. Việc điều chỉnh sẽ tạo thêm điểm nhấn về phát triển du lịch địa phương. Người dân, du khách sẽ là những người được hưởng lợi vì có nhiều dịch vụ mới được phát triển. Bên cạnh các ý kiến thống nhất, các đại biểu cũng có nhiều trăn trở và mong muốn về việc bảo vệ cảnh quan của núi Lớn – núi Nhỏ; các dự án được cấp phép, xin điều chỉnh, chủ trương nghiên cứu lập quy hoạch trong đồ án cần phải được tính toán, nghiên cứu kỹ lưỡng vì sẽ tác động đến môi trường, quy mô đô thị….

Tất cả các ý kiến tại hội nghị được đơn vị tư vấn, các Sở, ngành, địa phương liên quan tiếp thu, ghi nhận, xem đây là những gợi mở để bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh Đồ án, báo cáo UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông qua trong thời gian tới.