Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 04 Thi công xây lắp công trình cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia xã Phan Thanh, xã Hoa Thám, xã Triệu Nguyên, huyện Nguyên Bình; xã Lý Bôn, xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm, với giá gói thầu hơn 40,528 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cấp điện cho các xóm chưa có điện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 180 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Quảng Hòa (tỉnh Cao Bằng) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng, với giá gói thầu hơn 128,045 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường tránh thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 200 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Xuân Trường (tỉnh Nam Định) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình xây dựng khu dân cư tập trung xã Xuân Phương, huyện Xuân Trường, với giá gói thầu 42,937 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng khu dân cư tập trung xã Xuân Phương, huyện Xuân Trường. Tổng mức đầu tư của Dự án là 56 tỷ đồng.

Tổng công ty Điện lực TP.HCM sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây lắp toàn trạm và đường dây đấu nối (không bao gồm thiết bị GIS 220kV/110kV và MBA-250MVA-250MVA), với giá gói thầu hơn 190,578 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trạm biến áp 220 kV Vĩnh Lộc (Bà Quẹo). Tổng mức đầu tư của Dự án là 597,459 tỷ đồng.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp thiết bị cho hệ thống thu không dùng tiền mặt và thu tự động không dừng dịch vụ vào/ra, dừng/đỗ tại các cảng hàng không quốc tế: Nội Bài, Đà Nẵng, Phú Bài, Cát Bi và Tân Sơn Nhất, với giá gói thầu hơn 214,973 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Thu không dùng tiền mặt và thu tự động không dừng dịch vụ vào/ra, dừng/đỗ tại các cảng hàng không quốc tế: Nội Bài, Đà Nẵng, Phú Bài, Cát Bi và Tân Sơn Nhất.

Ban Quản lý dự án Quân khu 3 sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu XL-01 Thi công xây dựng cải tạo hạng mục cầu cảng: nạo vét lòng bến, san nền khu vực kho xăng dầu, mở rộng bến, cải tạo bến cũ, kè loại 1, kè loại 2, kè loại 3 và hệ thống kè mái nghiêng, với giá gói thầu hơn 89,12 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng Lữ đoàn bộ; cải tạo nâng cấp cầu cảng Trạm sửa chữa Lữ đoàn 273/Quân khu 3. Tổng mức đầu tư của Dự án là 200 tỷ đồng.