leftcenterrightdel
Tân Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh. Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ

Cụ thể, tại Quyết định số 1344/QĐ-TTg ngày 14/11/2023, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Hoàng Minh, Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

leftcenterrightdel
Trung tướng Đỗ Văn Bảnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Học viện Quốc phòng, Bộ Quốc phòng. Ảnh: Báo Lâm Đồng 

Tại Quyết định số 1345/QĐ-TTg ngày 14/11/2023, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm Trung tướng Đỗ Văn Bảnh, Chính ủy Học viện Lục quân, Bộ Quốc phòng giữ chức Chính ủy Học viện Quốc phòng, Bộ Quốc phòng.

Các Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký (ngày 14/11/2023).