• TP. Hồ Chí Minh: 147 phường, xã, thị trấn không đủ trường tiểu học công lập
  • TP. Hồ Chí Minh yêu cầu trường tư không thu gộp học phí cho nhiều năm hay toàn cấp học
TP. Hồ Chí Minh: Hỗ trợ học phí cho học sinh trường tư ở địa bàn không đủ trường công  -0
TP. Hồ Chí Minh có 147 phường, xã, thị trấn được xác định là địa bàn không đủ trường tiểu học công lập

Theo hướng dẫn triển khai quy trình thực hiện hỗ trợ học phí cho học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục tư thục ở địa bàn không đủ trường công lập năm học 2023 – 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP. Hồ Chí Minh, đối tượng hỗ trợ là học sinh tiểu học cư trú trên địa bàn xã, phường, thị trấn được quy định theo quyết định của UBND Thành phố đang học tại các cơ sở giáo dục tư thục trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Mức hỗ trợ được Nhà nước cấp trực tiếp tiền hỗ trợ đóng học phí cho gia đình học sinh tiểu học tại các cơ sở giáo dục tư thục ở địa bàn không đủ trường công lập theo mức học phí do HĐND cấp tỉnh quy định đối với cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên tương ứng với từng vùng, từng cấp học.

Năm học 2023-2024: Mức hỗ trợ theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 16/2022 của HĐND TP. Hồ Chí Minh.

Cụ thể, nhóm 1: 300.000 đồng/học sinh/tháng; Nhóm 2: 100.000 đồng/học sinh/tháng.

Trong đó, nhóm 1 là học sinh học tại các trường ở Thành phố Thủ Đức và các quận: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân.

Nhóm 2: Học sinh học tại các trường ở các huyện: Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè và Cần Giờ.

Thời gian hỗ trợ: Thực hiện hỗ trợ 1 lần vào cuối năm học theo mức hỗ trợ như trên theo số tháng thực học (không quá 9 tháng/năm học).

Sở GD-ĐT cũng cho biết, cơ sở giáo dục tiểu học tư thục thuộc các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các cơ sở giáo dục phổ thông nhiều cấp học tư thục (trong đó có cấp tiểu học) trực thuộc Sở có trách nhiệm triển khai các quy định, hướng dẫn đến toàn bộ học sinh, phụ huynh và thực hiện tiếp nhận hồ sơ của học sinh theo quy định.

Tháng 10.2023, UBND TP. Hồ Chí Minh đã có quyết định công nhận danh sách địa bàn không đủ trường tiểu học công lập tại Thành phố năm học 2023-2024. Theo danh sách, có 147 phường, xã, thị trấn được xác định là địa bàn không đủ trường tiểu học công lập. Hầu hết các quận, huyện và Thành phố Thủ Đức đều có phường, xã không đủ trường tiểu học công lập.

Hiệu trưởng cơ sở giáo dục tiểu học tư thục và các cơ sở giáo dục phổ thông nhiều cấp học tư thục (trong đó có cấp tiểu học) căn cứ trên hồ sơ của học sinh để xét duyệt hồ sơ.

Sau khi xét duyệt hồ sơ, hiệu trưởng có trách nhiệm gửi danh sách học sinh được hưởng chính sách kèm theo hồ sơ và thông tin tài khoản của đơn vị về các phòng GD-ĐT nơi học sinh cư trú để thẩm định. Phòng GD-ĐT có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và trên cơ sở dự toán ngân sách hằng năm của cấp có thẩm quyền giao và phân bổ.

Cơ sở giáo dục tiểu học tư thục và các cơ sở giáo dục phổ thông nhiều cấp học (trong đó có cấp tiểu học) loại hình tư thục chịu trách nhiệm chi trả cho đúng đối tượng được hỗ trợ tiền đóng học phí.